پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
۱۰:۵۱:۰۳

پيام استاندار اصفهان به مناسبت روز جهانی قدس

پيام استاندار اصفهان به مناسبت روز جهانی قدس

پیام استاندار اصفهان به مناسبت روز جهانی قدس

۲۴ فروردین ۱۴۰۲