سه شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲
۰۱:۲۹:۱۰

پيام استاندار اصفهان به مناسبت شهادت جمعي از مدافعان امنيت در استان سيستان و بلوچستان

پيام استاندار اصفهان به مناسبت شهادت جمعي از مدافعان امنيت در استان سيستان و بلوچستان

پیام استاندار اصفهان به مناسبت شهادت جمعی از مدافعان امنیت در استان سیستان و بلوچستان

۲ مرداد ۱۴۰۲