سه شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲
۰۲:۱۱:۴۵

پيام استاندار اصفهان به مناسب رحلت آيت الله حاج شيخ حسن صانعي

پيام استاندار اصفهان به مناسب رحلت آيت الله حاج شيخ حسن صانعي

پیام استاندار اصفهان به مناسب رحلت آیت الله حاج شیخ حسن صانعی

۳۱ تیر ۱۴۰۲