چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۰۵:۰۷:۲۱

پیام استاندار اصفهان به مناسبت رحلت حضرت آیت الله حاج شیخ یدالله رحیمیان

پیام استاندار اصفهان به مناسبت رحلت حضرت آیت الله حاج شیخ یدالله رحیمیان

پیام استاندار اصفهان به مناسبت رحلت حضرت آیت الله حاج شیخ یدالله رحیمیان

۵ مرداد ۱۴۰۲