جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲
۲۰:۱۹:۱۱

پیام استاندار اصفهان به مناسبت روزجهانی کار و کارگر

پیام استاندار اصفهان به مناسبت روزجهانی کار و کارگر

پیام استاندار اصفهان به مناسبت روزجهانی کار و کارگر

۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲