سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲
۱۹:۳۱:۱۵

پیام استاندار اصفهان به مناسبت يوم الله ۱۳آبان روز مبارزه با استكبار جهاني

استاندار اصفهان به مناسبت يوم الله ۱۳آبان روز مبارزه با استكبار جهاني پیامی صادر کرد.

استاندار اصفهان به مناسبت یوم الله ۱۳آبان روز مبارزه با استکبار جهانی پیامی صادر کرد.

۱۲ آبان ۱۴۰۱