چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
۰۷:۴۹:۲۶

پیام استاندار اصفهان به مناسبت ۲۷ ارديبهشت ماه روز ارتباطات و روابط عمومی

پیام استاندار اصفهان به مناسبت ۲۷ ارديبهشت ماه روز ارتباطات و روابط عمومی

پیام استاندار اصفهان به مناسبت ۲۷ اردیبهشت ماه روز ارتباطات و روابط عمومی

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲