سه شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲
۰۲:۱۵:۵۵

پیام استاندار اصفهان به مناسبت 25 آبان ماه روز حماسه و ایثار اصفهان

پیام استاندار اصفهان به مناسبت 25 آبان ماه روز حماسه و ایثار اصفهان

پیام استاندار اصفهان به مناسبت ۲۵ آبان ماه روز حماسه و ایثار اصفهان

۲۴ آبان ۱۴۰۲