سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲
۲۰:۳۶:۲۰

پیام استاندار اصفهان به مناسب ۱۲ فروردین ماه «روز جمهوری اسلامی»

پیام استاندار اصفهان به مناسب ۱۲ فروردین ماه «روز جمهوری اسلامی»

پیام استاندار اصفهان به مناسب ۱۲ فروردین ماه «روز جمهوری اسلامی»

۱۱ فروردین ۱۴۰۲