دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲
۰۹:۰۴:۲۱

پیام استاندار اصفهان در پی درگذشت سردار حاج زين العابدين رضوی خرم، استاندار آذربايجان شرقی

پیام استاندار اصفهان در پی درگذشت سردار حاج زين العابدين رضوی خرم، استاندار آذربايجان شرقی

پیام استاندار اصفهان در پی درگذشت سردار حاج زین العابدین رضوی خرم، استاندار آذربایجان شرقی

۳۰ دی ۱۴۰۲