سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲
۱۴:۳۶:۴۴

پیام تبریک استاندار اصفهان در پی کسب سهمیه ارزشمند المپیک ۲۰۲۱ توکیو توسط آقای مهرشاد افقری

پیام تبریک استاندار اصفهان در پی کسب سهمیه ارزشمند المپیک ۲۰۲۱ توکیو توسط آقای مهرشاد افقری

پیام تبریک استاندار اصفهان در پی کسب سهمیه ارزشمند المپیک ۲۰۲۱ توکیو توسط آقای مهرشاد افقری

۷ تیر ۱۴۰۰
پیام تبریک استاندار اصفهان در پی کسب سهمیه ارزشمند المپیک ۲۰۲۱ توکیو توسط خانم فرزانه فصیحی

پیام تبریک استاندار اصفهان در پی کسب سهمیه ارزشمند المپیک ۲۰۲۱ توکیو توسط خانم فرزانه فصیحی

۷ تیر ۱۴۰۰