سه شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱
۲۱:۲۰:۳۸

پیام تسلیت استاندار اصفهان در پی درگذشت جانباز شهید حاج محمد علی معینی

استاندار اصفهان درگذشت جانباز شهید حاج محمدعلی معینی را تسلیت گفت.

استاندار اصفهان درگذشت جانباز شهید حاج محمدعلی معینی را تسلیت گفت.

۳ مهر ۱۴۰۰
استاندار اصفهان درگذشت مادر شهیدان احمد وعلی خطیبی را تسلیت گفت.

استاندار اصفهان درگذشت مادر شهیدان احمد وعلی خطیبی را تسلیت گفت.

۳ مهر ۱۴۰۰