چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۱۱:۳۴:۲۰

پیام تسلیت استاندار اصفهان در پی شهادت دو تن از نیروهای خدوم انتظامی استان

پیام تسلیت استاندار اصفهان در پی شهادت دو تن از نیروهای خدوم انتظامی استان 

پیام تسلیت استاندار اصفهان در پی شهادت دو تن از نیروهای خدوم انتظامی استان 

۲۸ مرداد ۱۴۰۲