سه شنبه ۸ آذر ۱۴۰۱
۱۹:۰۰:۴۹

پیام تسلیت استاندار اصفهان در پی عروج ملکوتی سردار جانباز سید محمد حجازی

پیام تسلیت استاندار اصفهان در پی عروج ملکوتی سردار جانباز سید محمد حجازی

پیام تسلیت استاندار اصفهان در پی عروج ملکوتی سردار جانباز سید محمد حجازی

۳۱ فروردین ۱۴۰۰