سه شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲
۰۱:۰۸:۴۸

پیام قدردانی استاندار اصفهان از حضور بی بدیل مردم استان در آیین های اربعین حسینی(علیه السلام) در اصفهان و عتبات عاليات

پیام قدردانی استاندار اصفهان از حضور بی بدیل مردم استان در آیین های اربعین حسینی(علیه السلام) در اصفهان و عتبات عاليات

پیام قدردانی استاندار اصفهان از حضور بی بدیل مردم استان در آیین های اربعین حسینی(علیه السلام) در اصفهان و عتبات عالیات

۱۶ شهریور ۱۴۰۲