یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲
۲۱:۳۶:۱۴

پیام قدردانی استاندار اصفهان از حضور حماسی و وحدت آفرين مردم استان در راهپیمایی يوم الله ۲۲ بهمن ماه

پیام قدردانی استاندار اصفهان از حضور حماسی و وحدت آفرين مردم استان در راهپیمایی يوم الله ۲۲ بهمن ماه

پیام قدردانی استاندار اصفهان از حضور حماسی و وحدت آفرین مردم استان در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن ماه

۲۲ بهمن ۱۴۰۱