پنج شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۱
۱۹:۳۸:۵۶

چراغ سبز به استقرار نماینده بانک مرکزی در استان اصفهان

احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از موافقت برای استقرار نماینده تام الاختیار بانک مرکزی خبر داد.

احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از موافقت برای استقرار نماینده تام الاختیار بانک مرکزی خبر داد.

۷ آبان ۱۴۰۱