جمعه ۱۸ آذر ۱۴۰۱
۰۹:۰۷:۴۴

چهاردهمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان. شهرستان فریدونشهر

چهاردهمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان. شهرستان فریدونشهر

چهاردهمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان. شهرستان فریدونشهر

۲۳ مهر ۱۴۰۱