یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲
۲۲:۰۱:۵۷

گردشگری الکترونیک، دیجیتال مارکتینگ و تور مجازی رویکرد اساسی اصفهان در شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری

استان اصفهان در شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری با نماد و عنوان مشخص «گردشگری الکترونیک، دیجیتال مارکتینگ و تور مجازی» و با محوریت استانداری شرکت کرده است.

استان اصفهان در شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری با نماد و عنوان مشخص «گردشگری الکترونیک، دیجیتال مارکتینگ و تور مجازی» و با محوریت استانداری شرکت کرده است.

۲۱ بهمن ۱۴۰۱