چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
۰۸:۳۲:۱۳

گردهمایی فرمانداران استان اصفهان با محوریت موضوعات راه و شهرسازی برگزار شد

گردهمایی فرمانداران استان با حضور استاندار و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان با محوریت مباحث حوزه راه و شهرسازی برگزار شد و فرمانداران به بیان مشکلات پرداختند.

گردهمایی فرمانداران استان با حضور استاندار و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان با محوریت مباحث حوزه راه و شهرسازی برگزار شد و فرمانداران به بیان مشکلات پرداختند.

۱۸ اسفند ۱۴۰۱