دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲
۰۰:۲۶:۳۸

گزارش-تصویری:بازدید استاندار اصفهان از اداره کل استاندارد استان

استاندار اصفهان به همراه سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری از اداره کل استاندارد استان اصفهان بازدید کردند.

استاندار اصفهان به همراه سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری از اداره کل استاندارد استان اصفهان بازدید کردند.

۹ آبان ۱۴۰۲