جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲
۱۹:۲۹:۴۵

گزارش تصویری(۱)|سیزدهمین سفر شهرستانی دولت مردمی در استان|شهرستان فریدن

گزارش تصویری(۱)|سیزدهمین سفر شهرستانی دولت مردمی در استان|شهرستان فریدن

گزارش تصویری(۱)|سیزدهمین سفر شهرستانی دولت مردمی در استان|شهرستان فریدن

۶ مهر ۱۴۰۱