دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲
۰۰:۳۰:۲۷

گزارش تصویری(۳)|سیزدهمین سفر شهرستانی دولت مردمی در استان|شهرستان فریدن

دیدار با نخبگان شهرستان فریدن

دیدار با نخبگان شهرستان فریدن

۷ مهر ۱۴۰۱