چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
۰۸:۲۴:۵۵

گزارش تصویری(۴) سفر وزیر کشور به اصفهان| حضور دکتر وحیدی در شورای اداری استان اصفهان

گزارش تصویری(۴) سفر وزیر کشور به اصفهان| حضور دکتر وحیدی در شورای اداری استان اصفهان

گزارش تصویری(۴) سفر وزیر کشور به اصفهان| حضور دکتر وحیدی در شورای اداری استان اصفهان

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲