شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
۱۲:۵۶:۵۷

گزارش تصویری(۵) سفر وزیر کشور به اصفهان| نشست نمایندگان کشاورزان استان با دکتر احمد وحیدی، وزیر محترم کشور

گزارش تصویری(۵) سفر وزیر کشور به اصفهان| نشست نمایندگان کشاورزان استان با دکتر احمد وحیدی، وزیر محترم کشور 

گزارش تصویری(۵) سفر وزیر کشور به اصفهان| نشست نمایندگان کشاورزان استان با دکتر احمد وحیدی، وزیر محترم کشور 

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲