پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
۱۰:۱۲:۵۰

گزارش تصویری آیین تجلیل از شوراهای آموزش و پرورش برتر کشور/تجلیل وزیر کشور از استاندار اصفهان بعنوان رئيس شوراي آموزش و پرورش برتر کشور

گزارش تصویری آیین تجلیل از شوراهای آموزش و پرورش برتر کشور/تجلیل وزیر کشور از استاندار اصفهان بعنوان رئيس شوراي آموزش و پرورش برتر کشور

گزارش تصویری آیین تجلیل از شوراهای آموزش و پرورش برتر کشور/تجلیل وزیر کشور از استاندار اصفهان بعنوان رئیس شورای آموزش و پرورش برتر کشور

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲