یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲
۰۸:۳۴:۴۵

گزارش تصویری آیین تکریم و معارفه فرماندار شاهین شهر آذر ماه ۱۴۰۰

گزارش تصویری آیین تکریم و معارفه فرماندار شاهین شهر آذر ماه ۱۴۰۰

گزارش تصویری آیین تکریم و معارفه فرماندار شاهین شهر آذر ماه ۱۴۰۰

۷ آذر ۱۴۰۰