پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
۲۳:۲۰:۳۳

گزارش تصویری| استاندار اصفهان به همراه معاونین با جمعی از مردم، بدون واسطه دیدار و گفتگو کردند

گزارش تصویری| استاندار اصفهان به همراه معاونین با جمعی از مردم، بدون واسطه دیدار و گفتگو کردند

گزارش تصویری| استاندار اصفهان به همراه معاونین با جمعی از مردم، بدون واسطه دیدار و گفتگو کردند

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲