پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
۰۸:۵۴:۱۲

گزارش تصویری افتتاح مرکز جامع سلامت و پایگاه اورژانس ۱۱۵ خیر ساز شهر وزوان با حضور دکتر مرتضوی استاندار اصفهان

گزارش تصویری افتتاح مرکز جامع سلامت و پایگاه اورژانس ۱۱۵ خیر ساز شهر وزوان با حضور دکتر مرتضوی استاندار اصفهان

گزارش تصویری افتتاح مرکز جامع سلامت و پایگاه اورژانس ۱۱۵ خیر ساز شهر وزوان با حضور دکتر مرتضوی استاندار اصفهان

۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱