پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
۰۹:۴۸:۵۸

گزارش تصویری بازدید از خط لوله انتقال آب دریای عمان به اصفهان توسط استاندار اصفهان و مدیران مجموعه های سهامدار در این پروژه

گزارش تصویری بازدید از خط لوله انتقال آب دریای عمان به اصفهان توسط استاندار اصفهان و مدیران مجموعه های سهامدار در این پروژه

گزارش تصویری بازدید از خط لوله انتقال آب دریای عمان به اصفهان توسط استاندار اصفهان و مدیران مجموعه های سهامدار در این پروژه

۲۱ بهمن ۱۴۰۱