پنج شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۱
۲۰:۳۶:۲۸

گزارش تصویری بازدید استاندار اصفهان از دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع دستی، گردشگری و هتلداری اصفهان

گزارش تصویری بازدید استاندار اصفهان از کارگاه ملی گرافیک «برای ایران»

گزارش تصویری بازدید استاندار اصفهان از کارگاه ملی گرافیک «برای ایران»

۲۰ آبان ۱۴۰۱
گزارش تصویری بازدید استاندار اصفهان از دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع دستی، گردشگری و هتلداری اصفهان

گزارش تصویری بازدید استاندار اصفهان از دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع دستی، گردشگری و هتلداری اصفهان

۱۱ مهر ۱۴۰۱

گزارش تصویری بازدید استاندار اصفهان از ورزشگاه نقش جهان و دیدار با بازیکنان فولاد مبارکه سپاهان

۱۳ بهمن ۱۴۰۰