پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
۱۰:۴۴:۱۳

گزارش تصویری بازدید استاندار و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان از هجدهمین نمایشگاه قرآن و عترت استان

گزارش تصویری بازدید استاندار و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان از هجدهمین نمایشگاه قرآن و عترت استان

گزارش تصویری بازدید استاندار و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان از هجدهمین نمایشگاه قرآن و عترت استان

۱۹ فروردین ۱۴۰۲