چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
۱۹:۴۳:۰۶

گزارش تصویری بازدید دکتر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان از فروشگاه های زنجیره ای عرضه کالاهای اساسی و مصرفی

گزارش تصویری بازدید دکتر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان از فروشگاه های زنجیره ای عرضه کالاهای اساسی و مصرفی

گزارش تصویری بازدید دکتر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان از فروشگاه های زنجیره ای عرضه کالاهای اساسی و مصرفی

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
گزارش تصویری بازدید دکتر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان از شهر افوس و کارگاه دانش بنیان پدیده نوین فریدن در شهر افوس

گزارش تصویری بازدید دکتر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان از شهر افوس و کارگاه دانش بنیان پدیده نوین فریدن در شهر افوس

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱