یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲
۲۰:۳۶:۴۱

گزارش تصویری بازدید دکتر مرتضوی استاندار اصفهان از خانه فرزندان و نونهالان شیرخوارگاه بهزیستی

گزارش تصویری بازدید دکتر مرتضوی استاندار اصفهان از پروژه های آبرسانی روستایی شهرستان نایین

گزارش تصویری بازدید دکتر مرتضوی استاندار اصفهان از پروژه های آبرسانی روستایی شهرستان نایین

۸ تیر ۱۴۰۱

گزارش تصویری بازدید دکتر مرتضوی استاندار اصفهان از مجتمع فولاد کویر، محل احداث شهرک نمک ، جاده آران وبیدگل -گرمسار و بیمارستان امام حسن مجتبی(ع) شهرستان آران و بیدگل

۵ خرداد ۱۴۰۱
گزارش تصویری بازدید دکتر مرتضوی استاندار اصفهان در هفتمین سفر شهرستانی به شهرستان آران و بیدگل از پروژه های عمرانی، درمانی ، صنعتی و کشاورزی

گزارش تصویری بازدید دکتر مرتضوی استاندار اصفهان در هفتمین سفر شهرستانی به شهرستان آران و بیدگل از پروژه های عمرانی، درمانی ، صنعتی و کشاورزی

۵ خرداد ۱۴۰۱
گزارش تصویری بازدید دکتر مرتضوی استاندار اصفهان از خانه فرزندان و نونهالان شیرخوارگاه بهزیستی

گزارش تصویری بازدید دکتر مرتضوی استاندار اصفهان از خانه فرزندان و نونهالان شیرخوارگاه بهزیستی

۱۰ آذر ۱۴۰۰