دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲
۰۱:۱۴:۵۴

گزارش تصویری| بازدید سرزده معاون استاندار اصفهان از فرمانداری و برخی ادارات اصفهان

محمدرضا جان نثاری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان با حضور در مجموعه اداری امیر کبیر، از بخش های مختلف فرمانداری اصفهان، اداره کل ثبت احوال استان، اداره ثبت احوال شهرستان و اداره امور مالیاتی شهرستان (ناحیه شرق اصفهان) بازدید و با پرسنل این مجموعه ها دیدار و گفتگو کرد.

محمدرضا جان نثاری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان با حضور در مجموعه اداری امیر کبیر، از بخش های مختلف فرمانداری اصفهان، اداره کل ثبت احوال استان، اداره ثبت احوال شهرستان و اداره امور مالیاتی شهرستان (ناحیه شرق اصفهان) بازدید و با پرسنل این مجموعه ها دیدار و گفتگو کرد.

۱ مرداد ۱۴۰۲