شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
۲۰:۴۶:۴۷

گزارش تصویری | بازدید شبانه استاندار اصفهان و شهردار و جمعی از مدیران شهری اصفهان از مرکز همایش‌های بین المللی اصفهان (سالن اجلاس) محل برگزاری پنجمین دوره اعطای جایزه علمی و فناوری مصطفی (ص)

گزارش تصویری | بازدید شبانه استاندار اصفهان و شهردار و جمعی از مدیران شهری اصفهان از مرکز همایش‌های بین المللی اصفهان (سالن اجلاس) محل برگزاری پنجمین دوره اعطای جایزه علمی و فناوری مصطفی (ص)

گزارش تصویری | بازدید شبانه استاندار اصفهان و شهردار و جمعی از مدیران شهری اصفهان از مرکز همایش‌های بین المللی اصفهان (سالن اجلاس) محل برگزاری پنجمین دوره اعطای جایزه علمی و فناوری مصطفی (ص)

۲ مهر ۱۴۰۲