پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
۱۸:۱۶:۲۸

گزارش تصویری| بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان از پروژه خط مترو و نهضت مسکن ملی بهارستان

معاون هماهنگی و امور عمرانی استانداری اصفهان از پروژه های عمرانی شهرستان کاشان بازدید کرد.

معاون هماهنگی و امور عمرانی استانداری اصفهان از پروژه های عمرانی شهرستان کاشان بازدید کرد.

۲۳ اسفند ۱۴۰۱
گزارش تصویری| بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان از پروژه خط مترو و نهضت مسکن ملی بهارستان

گزارش تصویری| بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان از پروژه خط مترو و نهضت مسکن ملی بهارستان

۷ اسفند ۱۴۰۱