جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲
۲۰:۴۳:۱۹

گزارش تصویری بازدید وزیر فرهنگ کشور قطر به همراه استاندار اصفهان از نمایشگاه صنایع دستی و. دیدار با تعدادی از هنرمندان

گزارش تصویری بازدید وزیر فرهنگ کشور قطر به همراه استاندار اصفهان از نمایشگاه صنایع دستی و. دیدار با تعدادی از هنرمندان

گزارش تصویری بازدید وزیر فرهنگ کشور قطر به همراه استاندار اصفهان از نمایشگاه صنایع دستی و. دیدار با تعدادی از هنرمندان

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱