جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲
۰۱:۱۶:۴۵

گزارش تصویری| بازدید و بررسی آزادسازی حریم و بستر زاینده رود توسط معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان

دکتر زینلیان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان در این بازدید تأکید کرد: باتوجه به موقعیت های منحصر به فرد گردشگری شهرستان لنجان می تواند با ساماندهی اصولی و کارشناسی به قطب گردشگری در جنوب غرب آسیا تبدیل شود.

دکتر زینلیان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان در این بازدید تأکید کرد: باتوجه به موقعیت های منحصر به فرد گردشگری شهرستان لنجان می تواند با ساماندهی اصولی و کارشناسی به قطب گردشگری در جنوب غرب آسیا تبدیل شود.

۸ اسفند ۱۴۰۱