چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
۰۸:۰۱:۲۴

گزارش تصویری| بررسی ۳۱ پرونده در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اصفهان

دویست و پنجاه و هفتمین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان دوشنبه ۸ اسفندماه ۱۴۰۱ باحضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان و مدیران کل مرتبط برگزار شد.

دویست و پنجاه و هفتمین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان دوشنبه ۸ اسفندماه ۱۴۰۱ باحضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان و مدیران کل مرتبط برگزار شد.

۸ اسفند ۱۴۰۱