پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
۰۹:۱۳:۲۴

گزارش تصویری| برگزاری مانور مشترک امداد جاده‌ای استان با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان

گزارش تصویری| برگزاری مانور مشترک امداد جاده‌ای استان با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان

گزارش تصویری| برگزاری مانور مشترک امداد جاده‌ای استان با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان

۱ دی ۱۴۰۱