چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
۲۰:۴۸:۱۴

گزارش تصویری حضور دکتر مرتضوی استاندار اصفهان در گلزار شهدای شهر گلپایگان و ادای احترام به مقام شامخ شهدا و تجدید میثاق با آرمان های رفیع شهدا

گزارش تصویری حضور دکتر مرتضوی استاندار اصفهان در گلزار شهدای شهر گلپایگان و ادای احترام به مقام شامخ شهدا و تجدید میثاق با آرمان های رفیع شهدا

گزارش تصویری حضور دکتر مرتضوی استاندار اصفهان در گلزار شهدای شهر گلپایگان و ادای احترام به مقام شامخ شهدا و تجدید میثاق با آرمان های رفیع شهدا

۱۲ خرداد ۱۴۰۱
گزارش تصویری حضور دکتر مرتضوی استاندار اصفهان در حرم امامزاده واجب التعظیم حضرت محمد هلال بن علی (ع) و ادای احترام به شهدا آرمیده در جوار آن امامزاده (ع) شهرستان آران و بیدگل

گزارش تصویری حضور دکتر مرتضوی استاندار اصفهان در حرم امامزاده واجب التعظیم حضرت محمد هلال بن علی (ع) و ادای احترام به شهدا آرمیده در جوار آن امامزاده (ع) شهرستان آران و بیدگل

۶ خرداد ۱۴۰۱
گزارش تصویری حضور دکتر مرتضوی استاندار اصفهان در گلزار شهدای شهر ابو زید آباد در شهرستان آران و بیدگل و ادای احترام به مقام شامخ شهدا و امام شهدا

گزارش تصویری حضور دکتر مرتضوی استاندار اصفهان در گلزار شهدای شهر ابو زید آباد در شهرستان آران و بیدگل و ادای احترام به مقام شامخ شهدا و امام شهدا

۵ خرداد ۱۴۰۱