پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
۱۰:۳۷:۲۱

گزارش تصویری حضور سرزده معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در محل نیروگاه شهید منتظری اصفهان

گزارش تصویری حضور سرزده معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در محل نیروگاه شهید منتظری اصفهان

گزارش تصویری حضور سرزده معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در محل نیروگاه شهید منتظری اصفهان

۲۹ دی ۱۴۰۱