چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
۲۱:۰۸:۱۳

گزارش تصویری حضور میدانی مدیران ارشد استان اصفهان در مناطق درگیر بحران از بارش های اخیر

گزارش تصویری حضور میدانی مدیران ارشد استان اصفهان در مناطق درگیر بحران از بارش های اخیر

گزارش تصویری حضور میدانی مدیران ارشد استان اصفهان در مناطق درگیر بحران از بارش های اخیر

۲۷ بهمن ۱۴۰۱