چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
۲۰:۲۵:۰۰

گزارش تصویری دومین نشست شورای اداری استان در سال ۱۴۰۲ با تبیین رویکرد استان در موضوع حجاب و عفاف

گزارش تصویری دومین نشست شورای اداری استان در سال ۱۴۰۲ با تبیین رویکرد استان در موضوع حجاب و عفاف

گزارش تصویری دومین نشست شورای اداری استان در سال ۱۴۰۲ با تبیین رویکرد استان در موضوع حجاب و عفاف

۱۵ فروردین ۱۴۰۲