چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲
۱۴:۲۰:۲۲

گزارش تصویری دیدار استاندار اصفهان با اسقف اعظم ارامنه اصفهان و جنوب ایران

گزارش تصویری دیدار استاندار اصفهان با اسقف اعظم ارامنه اصفهان و جنوب ایران

گزارش تصویری دیدار استاندار اصفهان با اسقف اعظم ارامنه اصفهان و جنوب ایران

۸ بهمن ۱۴۰۱
گزارش تصویری دیدار استاندار اصفهان با پدر شهیدان احمد و حمید رییسی از شهدای سرافراز جنگ تحمیلی در شهر فرخی شهرستان خور وبیابانک

گزارش تصویری دیدار استاندار اصفهان با پدر شهیدان احمد و حمید رییسی از شهدای سرافراز جنگ تحمیلی در شهر فرخی شهرستان خور وبیابانک

۹ تیر ۱۴۰۱
گزارش تصویری دیدار استاندار اصفهان با جانباز سرافراز علی اکبر بخشی، از ایثارگران و جانبازان ۵۰ درصد دوران دفاع مقدس شهر نایین

گزارش تصویری دیدار استاندار اصفهان با جانباز سرافراز علی اکبر بخشی، از ایثارگران و جانبازان ۵۰ درصد دوران دفاع مقدس شهر نایین

۸ تیر ۱۴۰۱
گزارش تصویری دیدار استاندار اصفهان با خانواده های شهید والامقام ماشالله انصاری و جانباز سر افراز داوود یوسفی در شهرستان گلپایگان

گزارش تصویری دیدار استاندار اصفهان با خانواده های شهید والامقام ماشالله انصاری و جانباز سر افراز داوود یوسفی در شهرستان گلپایگان

۱۲ خرداد ۱۴۰۱