سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲
۲۰:۰۳:۱۸

گزارش تصویری دیدار رئیس دانشگاه عالی ارتش کشور پاکستان با دکتر مرتضوی استاندار اصفهان

گزارش تصویری دیدار رئیس دانشگاه عالی ارتش کشور پاکستان با دکتر مرتضوی استاندار اصفهان

۱۹ خرداد ۱۴۰۱