جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲
۲۰:۰۸:۰۴

گزارش تصویری| دیدار و گفتگوی وزیر کشور با کشاورزان شرق اصفهان

گزارش تصویری| دیدار و گفتگوی وزیر کشور با کشاورزان شرق اصفهان

گزارش تصویری| دیدار و گفتگوی وزیر کشور با کشاورزان شرق اصفهان

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲