شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
۱۲:۱۵:۳۳

گزارش تصویری سفر رئیس مجلس قانونگذاری ازبکستان به اصفهان

نورالدین جان اسماعیل اف رئیس مجلس قانونگذاری ازبکستان به همراه هیأت عالی رتبه پارلمانی در سفر به اصفهان، ضمن بازدید از آثار تاریخی و صنایع دستی اصفهان، با استاندار اصفهان، تعدادی از تجار و فعالان اقتصادی و شهردار اصفهان نشست مشترکی داشت.

نورالدین جان اسماعیل اف رئیس مجلس قانونگذاری ازبکستان به همراه هیأت عالی رتبه پارلمانی در سفر به اصفهان، ضمن بازدید از آثار تاریخی و صنایع دستی اصفهان، با استاندار اصفهان، تعدادی از تجار و فعالان اقتصادی و شهردار اصفهان نشست مشترکی داشت.

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲