جمعه ۱ تیر ۱۴۰۳
۰۰:۳۷:۰۱

گزارش تصویری سفر یک روزه رئیس مجلس ویتنام به اصفهان

وونگ دین هوئه رئیس مجلس ملی ویتنام ۵شنبه ۱۹ مردادماه در رأس هیئتی بلند پایه وارد اصفهان شد و ضمن بازدید از اماکن تاریخی شهر اصفهان درخصوص تعاملات، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی این کشور با اصفهان، با استاندار اصفهان گفتگو کرد

وونگ دین هوئه رئیس مجلس ملی ویتنام ۵شنبه ۱۹ مردادماه در رأس هیئتی بلند پایه وارد اصفهان شد و ضمن بازدید از اماکن تاریخی شهر اصفهان درخصوص تعاملات، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی این کشور با اصفهان، با استاندار اصفهان گفتگو کرد

۲۰ مرداد ۱۴۰۲